Logo stap vooruit610x200 4

 

Stap Vooruit Festival 12 oktober 2019

.

 

 

Aanloop naar het Stap Vooruit Festival 12 oktober 2019

.

Stap Vooruit Festival

Logo Stap Vooruit Festival

Op zaterdag 12 oktober hebben de werkgroep Stap Vooruit en Raad van Kerken Oude IJsselstreek het Stap Vooruit Festival georganiseerd. Deze gezellige middag werd gehouden in de SSP-Hal op het DRU-Industriepark te Ulft van 13.00 - 18.00 uur. Op dit festival hebben een aantal artiesten gespeeld: X-plain met Arthur ter Voert, bekend van The Voice of Holland 2015, Bokkie Peters en DJ Hubert. Daarnaast waren er modeshows en kwam er ‘koninklijk bezoek’. Net als op de Herfstfair van oktober 2018 was er een markt met veel informatie en tips om meer te doen met weinig geld. Er was een aantal hulpverleners dat mensen kon bijstaan in tijden van financiële stress, een low-budget markt en als absolute trekker de weggeefstand. Verder was er een rijk aanbod om actief mee te gaan doen met de gezellige activiteiten van inloop-huizen, clubs en verenigingen, maar ook met een rijk palet aan vrijwilligerswerk in onze gemeente.

Alhoewel iedereen welkom was op dit gratis festival, was deze middag speciaal voor mensen met een kleine beurs, en voor hen die op een andere manier hindernissen ondervinden om volop mee te doen in onze samenleving. Op deze middag kon iedereen een stap vooruit maken. Graag hopen wij u volgend jaar weer te zien.

FOTO: Carlo SteveringCheque voor Stap Vooruit Festival

Dinsdag 16 juli heeft de Stichting Talenten in Verbinding namens de werkgroep Stap Vooruit van het Rabo-coöperatiefonds een cheque ter waarde van € 1.500,- ontvangen voor de organisatie van het Stap Vooruit Festival op 12 oktober a.s. in de SSP-Hal te Ulft. Dit festival met muziek van lokale artiesten is toegankelijk voor iedereen, maar speciaal bedoeld voor hen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: mensen met een kleine beurs en mensen die vanwege ziekte of beperking moeilijkheden hebben om mee te doen in de samenleving. Op dit festival is dan ook een uitgebreide markt met hulp, begeleiding en andere initiatieven voor de doelgroep. De uitreiking van de cheque vond plaats in het kantoor van de Rabobank Graafschap aan de Ambachtstraat 4 in Doetinchem.
FOTO: Carlo Stevering
 

Stap Vooruit Festival
12 oktober
13:00 – 18:00 uur
SSP-HAL, DRU-Industriepark, Ulft

P1000413 1 Stap Vooruit werkgroep CommunicatiePlanHet festival is een gezellig evenement met muzikale optredens van lokale artiesten en er is een low-budget markt met een aanbod aan informatie om daadwerkelijk een stap vooruit te maken in je leven. Zo zijn er onder andere tips te vinden om meer te doen met weinig geld. Daarnaast is er een rijk aanbod om actief deel te nemen aan gezellige activiteiten van inloop-huizen, clubs en verenigingen, maar ook met het rijke palet aan vrijwilligerswerk in onze gemeente.Naar aanleiding van de internationale Dag van de Armoede, organiseert Stap Vooruit en Raad van Kerken Oude IJsselstreek op zaterdag 12 oktober het Stap Vooruit Festival.

Iedereen is welkom op dit gratis festival, maar deze middag is speciaal voor mensen met een kleine beurs, en voor hen die op een andere manier hindernissen ondervinden om volop mee te doen in onze samenleving. Deze middag mag iedereen een stap vooruit maken!

Klik hier voor de flyer.

Persbericht Stap Vooruit Festival